Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 497733)
Консорциум Контекстум Информационная технология сбора цифрового контента
"Уважаемые СТУДЕНТЫ и СОТРУДНИКИ ВУЗов, использующие нашу ЭБС. Рекомендуем использовать новую версию сайта."

Кавказский календарь... на 1846 год (240,00 руб.)

0   0
Страниц247
ID70152
Кавказский календарь... на 1846 год : [1-й год] .— 1845 .— 247 с. : ил.

Предпросмотр (выдержки из произведения)

ПЕЧАТАНО СЪ В Е Л И Ч Е С Т В А В Ы С О Ч Л Й Ш Л Г О ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К А Г О СОИЗВОЛЕПІЯ. <...> БДКУ, (или Батку, з п а ч и т ъ м сто дунопенія в тра), у здныіі г. КасиіііскоН Области. <...> К У Б А , у здныіі г о р о д ъ К.кзиіііскоіі Области. ІІреждс г о р о д ъ э т о т ъ иаходился на у р о ч . <...> О З У Р Г Е Т Н , у злпыіі г. Г ріііска о у эда, Грузино-Имерстпнскоіі І б., на р к. <...> В ъ 1747 г., когда образоиалпсь в ь бывшеіі Областп И І и р в а п и с з а в н с п м ы я ханства: Д с р бситское, Кубпнское, Б а к и н с к о е , Ш н р в а и с к о е u Ш е к т і с к о е , Ш с м а х а осталась розидоиціею одиого и з ъ і ш х ъ , п переходя бозпростаішо, то к ъ Фетх-Алихапу Кубіиіскому и уХербептскому, то к ь Саркарскому до.му, была ПІІСКОЛЬКО р а з ъ персиосима и з ъ Аксу па старое МІІСТО Ц о о р а т а э ; накоиицъ М стаФа, Х а п ъ Шнриаііокііі, заііі,іпц,аясь п р о т и в ь І І е р с і а п ь , перснесъ ес па r o py Ф и т ъ , отісуда, no вступлоиіп этого Хаиства в ъ Русскос влад ніе, ігь 1820 году <...>
Кавказский_календарь..._на_1846_год.pdf
Стр.1
Стр.2
Стр.3
Стр.4
Стр.5
Кавказский_календарь..._на_1846_год.pdf
Стр.1
Jst^::«?-:
Стр.2
Стр.3
КАВКАЗСКІЙ КАЛЕНДАРЬ.
Стр.4
0U 451 КАВКАЗСКІЙ 2oo '' / п a 1846 годъ, И З Д АННЬІН / ОТЪ КАНЦЕЛЯРІЙ КАВКДЗСКАГО НАМ СТНИКА -8-с-:зті:к9>а./ козь. Въ Тт.'ОГРЛ'І>ІП ГЛАВИАГО УІІРЛВЛЕІІІЯ ЗАКАВКАЗСКИМЪ КРАЕМХ. 18 45. / I I '• .
Стр.5